Quentin management s.r.o.
├Üvodn├ş informace

PREZENTACE SPOLE─îNOSTI

Spole─Źnost Quentin Management, s.r.o. byla zalo┼żena dne 14.┼Öíjna 2008. Do konce roku 2010 se naše spole─Źnost zabývala p┼Öedevším p┼Öípravou a realizací projekt┼» spolufinancovaných ze strukturálních fond┼» EU. Od té doby se specializujeme na p┼Öípravu a ┼Öízení mezinárodních projekt┼», jejich┼ż cílem je rozvoj evropské spolupráce, a to p┼Öedevším v oblasti ┼żivotního prost┼Öedí, energetiky, inova─Źních technologií, regionálního rozvoje a ve┼Öejné správy.

NAŠE SLU┼ŻBY

Naše slu┼żby zahrnují p┼Öedevším:

 • ┼śízení mezinárodních projekt┼»
 • Management výzkumných, projektových a obchodních konsorcií, v ─îR i v zahrani─Źí
 • P┼Öíprava a implementace projekt┼» spolufinancovaných z evropských a dalších mezinárodních fond┼».

Ji┼ż dva roky poskytujeme také slu┼żby v oblasti koordinace zahrani─Źních aktivit menšího rozsahu, jako je nap┼Ö. ú─Źast na mezinárodních veletrzích, zpracování marketingových analýz zahrani─Źních trh┼», koordinace ú─Źasti v zahrani─Źních tendrech a vyhledávání mezinárodních obchodních partner┼».


Slu┼żby nabízíme všem typ┼»m organizací.

NAŠE SLU┼ŻBY V OBLASTI DOTA─îNÍHO MANAGEMENTU

V oblasti ┼Öízení grantových projekt┼» nabízíme:

 • Návrh a zpracování projektu, vyhledání mezinárodních partner┼» projektu
 • Projektové a/nebo finan─Źní ┼Öízení pro projektové partnery
 • Projektové a/nebo finan─Źní ┼Öízení projektu pro koordinátora (leadera) projektu
 • ┼śízení pracovních balí─Źk┼» (work packages) a pracovních skupin
 • Management projektových aktivit a výstup┼» projektu v─Źetn─Ť organizace seminá┼Ö┼» a konferencí
 • Zajišt─Ťní povinné publicity a propagace výstup┼» projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace
 • Související p┼Öeklady, tlumo─Źení.